Investigadores

Noemi Basanta Llanes

Grau académico: Doutoramento

Categoria profissional: Leitor

Grupo(s) de Investigação:

E-mail: noemibasanta@ilch.uminho.pt

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3417-1540

Interesses de investigação:

Language, gender and sexuality, Identity construction, Discourse Analysis, Interactional Sociolinguistics, Social constructionism, Galician Studies.

Formação:

2012 - Licenciatura em Filologia Galega, Universidade de Santiago de Compostela

2013 - Licenciatura em Filologia Portuguesa, Universidade de Santiago de Compostela

2013 - Mestrado de Profesorado de Educación Secundaria e Bacharelato, Formación Profesional e ensinanza de linguas, Universidade de Santiago de Compostela

2013 - Grau de licenciatura com o trabalho "Lingua e xénero na conversación", dirigido pelo Dr. Xosé Luís Regueira, Universidade de Santiago de Compostela

2019 - Doutoramento com o trabalho "'As formas cambiaron porque o mundo cambiou': construción discursiva e interseccional de identidades de xénero e sexualidade en conversas sobre ligar", dirigido pelo Dr. Xosé Luís Regueira, Universidade de Santiago de Compostela

Experiência profissional:

2012 / 2014 - Pessoal contratado no Instituto da Lingua Galega (Universidade de Santiago de Compostela).

2013 - Professora na XXVI edição dos “Cursos de verán de lingua e cultura galegas para persoas de fóra de Galicia”, organizados pela Real Academia Galega com a colaboração do Instituto da Lingua Galega.

2014 - Secretaria na XXVII edição dos “Cursos de verán de lingua e cultura galegas para persoas de fóra de Galicia”, organizados pela Real Academia Galega com a colaboração do Instituto da Lingua Galega.

2014 / 2016 - Bolsa predoutoral asociada ao programa de ajudas de apoio à etapa predoutoral do "Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015", concedidas pela Xunta de Galicia.

2017 / act - Leitora do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho.

2017 / act - Professora dos cursos livres de galego do Centro de Línguas BabeliUM da Universidade do Minho.

Cargos:

2014 - Investigadora no grupo “Cambio lingüístico no galego actual” [FFI2012-33845] do Instituto da Lingua Galega (ILG/USC).

2017 / act. - Investigadora no grupo “Pragmática, Discursos, Congnição (PraDiC)” e membro do Centro de Estudos Humanísticos da UMinho (CEHUM).

2019 / act. - Colaboradora externa do Instituto da Lingua galega (ILG/USC).

Publicações

Livros de atas

 • García-Mateo, Carmen / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes  (2016):  “CORILGA: a Galician Multilevel Annotated Speech Corpus for Linguistic Analysis” LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceedings (Reykjavik, 2014), Nicoletta Calzolari (Conference Chair) / Khalid Choukri / Thierry Declerck / Hrafn Loftsson / Bente Maegaard / Joseph Mariani / Asuncion Moreno / Jan Odijk / Stelios Piperidis (eds.), 2653-2657

Artigos

 • Basanta, Noemi (2015a): “Igualdade de xénero e didáctica das linguas. Aproximación ás tarefas comunicativas desde a lingüística sociodiscursiva", Revista Galega de Filoloxía, 16, 11-42
 • Basanta, Noemi (2015b): “Evolución histórica das mulleres no ensino: da educación feminina á coeducación en igualdade”, Revista Galega do Ensino, 70
 • Basanta, Noemi (2014):"(Re)presentar as identidades: a construción discursiva do xénero na conversación", Estudos de Lingüística Galega, 6, 29-51
 • Basanta, Noemi (2011): “O contrato foral a Martín Serpe (ACS): edición crítica dun documento notarial de 1400”, Cadernos de Lingua, 33, 57-84

Capítulos em livros

 • Basanta, Noemi (2017): "Fainos cambiar a situación e a propia evolución da vida, non?: Identidade e performance en narrativas relacionalmente mediadas”, Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 157-186

Participação em eventos

 • Seminário (Por convite)

  “O galego, unha lingua inclusiva?”, Malas linguas: 4ª xornada. Lingua e xéneros, Deputación da Coruña, A Coruña.

 • Aula aberta (Por convite)

  “Que fai un estadounidense coleccionando cancións?: Un breve percorrido polo noso patrimonio literario-musical”, Semana Cultural do IES Antonio Fraguas, Santiago de Compostela.

 • Aula aberta (Por convite)

  “As que tocan o pandeiro tamén queren ir bailar”: baile, música tradicional e xénero, Universidade Autónoma de Barcelona, Barcelona.

 • Colóquio/Congresso

  “Vinte anos do Centro de Estudos Galegos na Universidade do Minho (1997-2017)”, XII Congreso Internacional da AIEG. Novos horizontes para unha Galicia global: REDES | TERRITORIO | MEMORIA, Madrid, 10-15 de setembro de 2018.

 • Colóquio/Congresso

  “Nunca dixen mocear. Na Coruña é matizar”: A negociación discursiva da masculinidade hexemónica desde unha perspectiva de clase, XII Congreso Internacional da AIEG. Novos horizontes para unha Galicia global: REDES | TERRITORIO | MEMORIA, Madrid, 10-15 de setembro de 2018.

 • Colóquio/Congresso

  “Eu teño amigas que fan iso: identidades femininas e ideoloxías feministas mainstream”, XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral CILX, Vigo, 13-15 xuño 2018.

 • Seminário

  “A construción discursiva das identidades de xénero e sexualidade en conversas sobre o ligue en lingua galega”, II Seminario-Asamblea Internacional EDiSo. Discurso e sociedade no século XXI. Chaves e desafíos, Vigo, 12 xuño 2018.

 • Aula aberta (Por convite)

  “Unhas porque teñen garbo e outras porque son señoras”: Análise das identidades de xénero no contexto da música e a literatura popular, Universidad de Salamanca. Salamanca, 3 maio de 2018.

 • Colóquio/Congresso

  Basanta Noemi / Xosé Luís Regueira: “As palabras xenuínas eran demasiado diferentes”: ideologías lingüísticas en Galicia en el marco del capitalismo global”, VII Jornadas Internacionales de Lingüística Hispánica. Lengua y sociedad, Lisboa, 16-18 de abril de 2018.

 • Aula aberta (Por convite)

  "Salid mocitos al baile: Xénero e etnicidade nas foliadas e na música tradicional galega de vangarda”, Cátedra de Estudos galegos da Universidad de Deusto, Bilbao, 5 decembro 2017

 • Colóquio/Congresso

  Basanta Noemi / Xosé Luís Regueira: “Este mapa tal vez ajudava a romper algum preconceito: o valor múltiple da autenticidade no seo do capitalismo global", Simposium Internacional EDiSo 2017, Barcelona, 28-30 xuño 2017.

 • Colóquio/Congresso

  "Se naceras naquela época serías coma elas!: temporalización como índex identitario", Simposium Internacional EDiSo 2017, Barcelona, 28-30 xuño 2017.

 • Colóquio/Congresso

  “Cala porque ten medo de que lle descubran algo: The past as resource for gender and age identities”, II International Conference 'The Discourse of Identity’, Santiago de Compostela, 8-9 xuño 2017.

 • Seminário (Por convite)

  "Elas teñen máis facilidade para poñer a alguén verde.» O mito das diferenzas lingüísticas e a identidade de xénero”, VI Seminario Internacional sobre Lengua y Literatura, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 26-27 outubro 2016.

 • Colóquio/Congresso

  "Se cuadra viron o lobo”: O tabú e a (re)construción do matrimonio desde as narrativas heterosexuais", XXXI Congreso da Asociación de Jóvenes Lingüístas, Vigo, 19-21 outubro 2016.

 • Colóquio/Congresso

  "Ageing Across Gender: Styling Selves and Relationships in Same and Mixed Sex Galician Conversations", 1st International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality, Budapest, 1-3 setembro 2016.

 • Colóquio/Congresso

  "Que máis tería que fósemos ó folión?: resignificación social e emerxencia discursiva de identidades femininas", Congreso Internacional Identidade e Xénero en Galicia, Varsovia, 9-11 maio 2016.

 • Colóquio/Congresso

  "The Gendered Sense of Self: Performing Identities Within Biographical Narratives", The Fourth Euroacademia International Conference. Identities and Identifications: Politicized Uses of Collective Identities, Venecia, 4-5 marzo 2016.

 • Colóquio/Congresso

  “Mudanzas sociais e reconstrución narrativa da identidade heterosexual”, 11. Deutscher Lusitanistentag 2015, Aachen, 16-19 setembro 2015.

 • Colóquio/Congresso

  “Eu son micromachista: identidades femininas na encrucillada dos discursos sobre a modernidade”, Gallaecia - III Congresso Internacional de Lingüística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015.

 • Colóquio/Congresso

  “A indexicalidade na construção discursiva do espaço e a sexualidade”, Simposium Internacional EDiSo, Coimbra, 18-20 xuño 2015.

 • Colóquio/Congresso (Por convite)

  "As formas cambiaron porque o mundo cambiou. Identidade, performance e cultura en narrativas relacionamente mediadas”, Simposio “Cambio lingüístico no galego actual”, Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela, 16-25 novembro 2015. “Ser una chica de bien: Identidade e interacción lingüística desde a perspectiva de xénero”, Novas tendencias na lingüística no espazo galego-portugués, A Coruña, 8 maio 2015.

 • Colóquio/Congresso

  "Diferenza como discurso identitario. Entre a oposición e a pluralidade de xénero" [Póster], III Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 25-26 marzo 2015.

 • Aula aberta (Por convite)

  "Masculinity and rural Galician identities in men’s talk about dating", Goldsmiths University of London, London, 24 marzo 2015.

 • Aula aberta (Por convite)

  "Performing gender and rural identities: The discursive construction of the heterosexual masculinity during the flirt", Queen's College - Centre for Galician Studies. Oxford University, Oxford, 9 marzo 2015.

 • Colóquio/Congresso

  "Estructura prosódica de la conversación: revisión de los turnos de palabra y los significados del habla simultánea”, VI Congreso Internacional de Fonética Experimental, Valencia, 5-7 novembro 2014.

 • Colóquio/Congresso

  "Identidad de género y Didáctica de las lenguas. Aproximación al enfoque comunicativo desde el Análisis del Discurso", II Congreso Internacional Nebrija en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas: En camino hacia el plurilingüismo, Madrid, 26-28 xuño 2014.

 • Colóquio/Congresso

  "CORILGA: a Galician Multilevel Annotated Speech Corpus for Linguistic Analysis [Póster]", Carmen García-Mateo / Antonio Cardenal / Xosé Luís Regueira Fernández / Elisa Fernández Rei / Marta Martínez / Roberto Seara / Rocío Varela / Noemi Basanta Llanes (2014): 9th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2014), Reykjavik, 26-31 maio 2014.

 • Colóquio/Congresso

  "Pluralidad discursiva y estereotipos sociales: las construcciones de género a través del discurso", Simposium Internacional EDiSo 2014, Sevilla, 15-16 maio 2014.

 • Seminário (Por convite)

  “Daquelas que cantan”, V Semana Complutense de las Letras, Universidade Complutense de Madrid, Madrid, 20-24 abril 2015.

 • Colóquio/Congresso

  "Identity trouble: do xénero á performance", XVI Forum for Iberian Studies: Cultural and linguistic diversity in the Iberian Peninsula, Oxford, 20-21 marzo 2014.

 • Colóquio/Congresso

  "Lingua e xénero na conversación" [Póster], II Encontro da Mocidade Investigadora (EDI-USC), Santiago de Compostela, 29-31 xaneiro 2014.

 • Colóquio/Congresso

  "El papel de las negociaciones temáticas en las construcciones de género", XXVIII Congreso da Asociación de Jóvenes Lingüistas, Navarra, 16-18 outubro 2013.

 • Colóquio/Congresso

  “Lingua e xénero en (inter)acción”, X Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos, Cardiff, 12 setembro 2012.