Login Register

XIV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura

    
4ª Circular: Informaciones de Interés [PDF]

3ª Circular: Comunicaciones y publicaciones [PDF]

Acreditación del congreso como formación continua [VER]

Acreditación del Congreso:

El Congreso está acreditado como formación continua para los profesores de enseñanza reglada en Portugal, de los grupos 110, 200, 210, 220, 300, 320, 330, 340 e 350.

Más información en: http://www.cffh.pt/?m=ver_plano_formacao&id=222ª Circular: Call for Papers SEDLL 2013 [PDF]

1ª Circular: Presentación del XIV Congreso International SEDLL 2013 [PDF]
Presentació

Ensenyar, educar i investigar són tasques que les societats contemporànies aborden amb una perspectiva cada cop més global, amb dificultats i solucions que transcendeixen l’eficàcia de les respostes locals. Des d’aquesta dimensió, l’Área de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos del Departamento de Estudos Românicos de la Universidade do Minho pretén que el XIV Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de Lengua y Literatura es constituesca com a espai d’intercanvi científic i intercultural que a, més a més, promoga una aproximació a la realitat didàctica i educativa del món hispànic i lusòfon, amb les seves similituds i els seus paralel•lismes, però també amb les seves singularitats i identitats.

En consequència, la realització del congrés anual de la SEDLL a Portugal pretén potenciar els senyals d’identitat de l’associació definits al llarg de tres lustres i, amb el títol “Didáctica del Español/Lengua Extranjera: investigación, planificación académica y perspectivas de futuro”, ésser un espai de debat sobre l’ensenyament de l’espanyol en un món global. Servirà d’eix vertebrador d’aquest tema, la discusió dels horitzons científics, institucionals i acadèmics de la didàctica d’ELE, després del boom originat per la demanda interncional de l’aprenentatge de l’espanyol i de l’expansió de l’oferta acadèmica en gairebé tots els cicles d’estudi. Tanmateix, malgrat l’augment significatiu dels estudis d’espanyol, encara existeixen reptes importants relacionats amb l’estatut científic de la seva didàctica, els estàndards de qualitat professional i la redefinició dels estudis de postgrau en el marc de Bolonya.

Amb la ferma convicció de que aquests i d’altres assumptes inclosos en les diverses àrees temàtiques seran objecte d’una fèrtil discusió científica i acadèmica, en nom del Comité Organitzador, us convide a participar en el XIV Congrés Internacional de la SEDLL, amb el desig que del 3 al 5 de desembre, la Universidade do Minho siga testimoni d’un diàleg intercultural profitós i enriquidor que consolide les nostres experiències acadèmiques i professionals, i que la ciutat de Braga esdevinga l’espai propici per a una convivència més enllà de l’activitat estrictament professional.


Xaquín Núñez Sabarís
President del Comité Organitzador